next up previous contents
Next: Relatywistyka Up: Wstęp Previous: Folklor lokalny   Spis rzeczy

Gdzie znaleĽć archiwum grupy?

Archiwa grup dyskusyjnych prowadzone s± przez różne instytucje, np. google czy onet:

http://groups.google.com/
http://www.google.pl/groups?group=pl
http://niusy.onet.pl