next up previous contents
Next: Za co spalono Giordano Up: Inne zagadnienia Previous: Co to jest brzytwa   Spis rzeczy

Gdzie można znaleźć jakieś informacje o rankingach uczelni?

Rankingi prowadzi m.in. Komitet Badań Naukowych. Wszystkie dane nie są publikowane, lecz na dzień dzisiejszy (15.11.02) można przeglądać zestawienia takie, jak na stronie

http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/du_06_02_zal15w.html

Jeśli chodzi o fizykę, na dzień dzisiejszy wiodące są UW i UJ, a za nimi pozostałe uniwersytety.