next up previous contents
Next: About this document ... Up: Inne zagadnienia Previous: Za co spalono Giordano   Spis rzeczy

Czy fizycy nie nadają się na naukowców skoro czytają książki?

Wiele osób na grupie zarzuca fizykom, że zamiast wszystko wymyśleć samodzielnie, czytają tylko książki i powielają bezmyślnie czyjeś opinie. Z pewnością w niektórych przypadkach jest tak w istocie. Znakomita jednak większość fizyków, którzy pracują naukowo, nie powiela tych opinii bezmyślnie, a kryją się za nimi często wieloletnie przemyślenia.

Zastanówmy się jednak nad innym problemem. Ile czasu potrzeba by wymyślić od zera współczesną fizykę? Ile czasu potrzebowali ci wszyscy geniusze przeszłości: Einstein, Newton, Planck, de Broglie, Maxwell, Bohr, Schroedinger, Fick, Lorentz, Clapeyron, Van der Vaals, Gauss, Ampere, Laplace, Kopernik, Kepler, Schwarzschild, Hawking, Claussius, Brown, Lagrange, Hamilton, i inni na swoje cegiełki, które budują współczesną naukę? Każdy potrzebował po kilka lat.

A takich sław w fizyce było wiele setek. Proszę zatem pomyśleć czy jeden człowiek, nawet 4 razy bardziej genialny od Einsteina może osiągnąć tyle, co daje mu dziedzictwo przeszłości. Proszę również pomyśleć czy taki genialny człowiek nie zmarnuje swego geniuszu na odkrywanie starych rzeczy na nowo, gdy zamiast tego mógłby dobudować wiele dobrych rzeczy w nieznanych obszarach nauki.

Właśnie ten rachunek ekonomiczny każe naukowcom czytać książki. Aby nie tracić czasu na odkrywanie znanych rzeczy i aby móc pchnąć naukę do przodu.


next up previous contents
Next: About this document ... Up: Inne zagadnienia Previous: Za co spalono Giordano   Spis rzeczy