next up previous contents
Next: Skoro masa fotonu wynosi Up: Relatywistyka Previous: Ile wynosi masa fotonu?   Spis rzeczy

Co wobec tego oznacza podawany dla fotonu wzór $m = h\nu /c^2$?

[h to stała Plancka.]

Paweł F. Góra, Instytut Fizyki UJ, mailto:gora@if.uj.edu.pl

Jest to wzór wyrażający energię $E = h\nu$ fotonu o częstotliwości $\nu$ w jednostkach masy. Nie jest to wzór na masę fotonu, jako że masa fotonu wynosi zero (patrz wyżej).

Proszę zwrócić uwagę, iż nawet podręczniki posługujące się pojęciem masy relatywistycznej nie piszą ,,foton ma masę $h\nu/c^2$'', ale ,,fotonowi można przypisać masę $h\nu/c^2$''. Moim zdaniem taka terminologia wprowadza znacznie więcej zamieszania niż przynosi pożytku.