next up previous contents
Next: Skoro fotony są przyciągane Up: Relatywistyka Previous: Skoro masa fotonu wynosi   Spis rzeczy

Czy fotony są przyciągane grawitacyjnie?

Paweł F. Góra, Instytut Fizyki UJ, mailto:gora@if.uj.edu.pl

Tak. Zakrzywienie światła w pobliżu Słońca było pierwszym obserwacyjnym potwierdzeniem Ogólnej Teorii Względności (OTW) Einsteina.