next up previous contents
Next: Zadania domowe Up: Wstęp Previous: Wstęp   Spis rzeczy

Tematyka grupy

Grupa jest poświęcona fizyce oraz zagadnieniom technicznym z nią związanym. Jest to grupa naukowa (sci), więc niemile widziane są tu plotki, paranaukowe tematy (dla których istnieje specjalna grupa pl.misc.paranauki).