next up previous contents
Next: Czy można wyprowadzić równania Up: Relatywistyka Previous: Czy to prawda, że   Spis rzeczy

Z jakich wzorów korzystać gdy sztywny walec kręci się z prędkościami relatywistycznymi?

Marek Jozefowski <marjozef@friko7.onet.pl> 08 Feb 02  16:24:58
Message-ID: <a40qn1$8t6$1@news.tpi.pl>

Z żadnych, ponieważ w teorii relatywistycznej pojęcie bryły sztywnej nie istnieje (nie ma sensu). Gdyby istniało, to działając jakąś siłą na dowolny punkt, bryła nie podlegałaby deformacji-wszystkie jej części byłyby wprowadzone w ruch jednocześnie-czyli mielibyśmy natychmiastowe oddziaływania co jest niemożliwe. Tak więc zawsze wystąpią jakieś deformacje.