next up previous contents
Next: Jakich zegarów używać do Up: Relatywistyka Previous: Wyprowadzenie wzorów używanych w   Spis rzeczy

Co z siłami podłużnymi w sekcji 2.22?

From: "Marek Józefowski" <marjozef@friko7.onet.pl>

Co z ewentualnymi siłami podłużnymi ($\vert\vert \vec v$); to, że ich nie ma w układzie nieruchomym nie oznacza, że tak gładko to możemy powiedzieć o układzie ruchomym (aby to uzasadnić trzeba wykorzystać fakt, że czterosiła jest prostopadła do czteropędu).

Załóżmy, że mamy, w chwili $t=0$, dwa elektrony odległe o $r$,i w układzie $K$ oba mają prędkości $\vec v$ równoległe do siebie i prostopadłe do $\vec r$. Oznaczmy przez $K'$ układ w którym te elementy spoczywają. Interesuje nas siła z jaką działa jeden element na drugi

Ważne jest przedostatnie zdanie: wykorzystuje ono założenie, że cząstka w $K'$ w $t=0$ ma czteropęd $(m,0,0,0)$. Z tego i z faktu $fp=0$ wynika składowa zerowa $f'_0=0$. A z tego wynika (patrz tr. Lorentza), że nie pojawiają się składowe $\vert\vert \vec v$ w układzie $K$.

Jeżeli założylibyśmy niezerową prędkość drugiego elementu (równoległą do $\vec r$), w chwili $t=0$, to chociaż w $K'$ nie byłoby sił w $t=0$ $\vert\vert \vec v$, ale w układzie $K$ pojawiłyby się.


next up previous contents
Next: Jakich zegarów używać do Up: Relatywistyka Previous: Wyprowadzenie wzorów używanych w   Spis rzeczy