next up previous contents
Next: Jak potwierdzono dylatację czasu Up: Relatywistyka Previous: Co z siłami podłużnymi   Spis rzeczy

Jakich zegarów używać do pomiarów relatywistycznych?

From: Krzysztof Mnich <km@lodz.tpsa.pl>
Maciek Woźniak wrote:

A klepsydra nie lepsza? Chyba nie. Ale zegar słoneczny jest nie gorszy. I mówi co innego, niz jego zegar pokładowy. Dlaczego wierzyć temu, a nie tamtemu?

Zegar słoneczny na razie zostawmy.

Wiemy, że szybkość pracy zegara z wahadłem zależy od przyspieszenia. Kwarcowego od temperatury. Atomowego od pól elektromagnetycznych. itd.

Mozemy stwierdzić wielkość czynników zakłócających i odłożyć takie poprawki, żeby wszystkie zegary chodziły dobrze. Czyli z definicji jednakowo.

Jeżeli chcesz komplikować sobie życie, możesz oczywiście przyjąć za wzorzec np. kwarc pod ciśnieniem tyle-a-tyle w temperaturze takiej-a-takiej.

Jeżeli chcesz sobie ułatwić, przyjmujesz zegar atomowy przy zerowym natężeniu pól zewnętrznych.