next up previous contents
Next: Przyspieszenia w układach nieinercjalnych Up: FAQ Previous: Czy można dokonywać podróży   Spis rzeczy

MechanikaSubsections