next up previous contents
Next: Co jest nie tak Up: Mechanika Previous: Czy woda w wannie   Spis rzeczy

Co to są siły pozorne?

Są to siły bezwładności. Siły te są nieobserwowalne w układzie inercjalnym; występują natomiast w układzie nieinercjalnym. Jest to związane z czynnikiem $a'$ wyprowadzonym w paragrafie 3.1.