next up previous contents
Next: Czy na górze Żar Up: Mechanika Previous: Ile waży samolot z   Spis rzeczy

Czy szybciej hamuje się z czy bez ABS?

From: "Stanislaw Sidor" <sts_nospamplease@qq.elcompzu.com.pl>

Czynników może być wiele, ale przy dobrym i szorstkim asfalcie, po zablokowaniu kół, ,,palą się gumy'', czyli opona mięknie i osiąga większy współczynnik tarcia, co skraca drogę hamowania.

W przypadku, gdy na asfalcie jest jaks warstwa poślizgowa (kurz, piasek, błoto), lepiej nie zrywac przyczepności kół do nawierzchni, aby bardziej liczyć na to, że gdzieś przyczepność jest lepsza, a gdzieś gorsza i lepiej nie ślizgać się na raz zassanym błocie/piasku/kurzu, czyli ABS moze tu wygrać z zablokowanymi kołami.

Oczywiscie ABS jest po to też, aby utrzymywac sterownosc pojazdu podczas hamowania, co można wykorzystać do ominięcia przeszkody a nie walnięcia w nią.