next up previous contents
Next: Jak obliczać współczynniki oporu Up: Mechanika Previous: Dlaczego bat strzela?   Spis rzeczy

Dlaczego szerokie opony samochodu dają dobrą przyczepność?

(artykuł do weryfikacji)

Nie ma niestety na grupie specjalisty od opon (czekamy niecierpliwie na takiego), jednak można tu zwrócić uwagę na pewne fizyczne aspekty tej sprawy. Przede wszystkim, szerokość nie ma znaczenia dla siły tarcia jedynie pod warunkiem, że współczynnik tarcia jest stale taki sam. Czy jest to spełnione w przypadku opon samochodu?

Zauważmy wpierw, że na wąskich oponach, jednostkowa powierzchnia opony jest obciążona silniej niż na szerokich. Zatem na przykład przy hamowaniu z blokowaniem kół, wydziela się tam więcej ciepła i zmienia się współczynnik tarcia gumy.

Inna kwestia to wytrzymałość struktury gumy przy większym (wąskie opony) i mniejszym (szerokie opony) obciążeniu. W skali atomowej tarcie modeluje się nierównościami powierzchni i ich zachodzeniem na siebie (podobnie jak mikroskopijne zębatki). Dopóki nie dochodzimy do granic wytrzymałości struktury, wszystko jest ok. Jednak później, takie elementarne ząbki pod dużym naciskiem mogą się łatwiej ugiąć lub zniszczyć niż pod małym. Będzie to moment przejścia pojazdu w poślizg. Podałem na grupie przykład z czołgiem na gąsienicach o szerokości $1mm$ i $10cm$. W tym pierwszym przypadku zęby gąsienic znacznie łatwiej połamać niż w drugim.


next up previous contents
Next: Jak obliczać współczynniki oporu Up: Mechanika Previous: Dlaczego bat strzela?   Spis rzeczy