next up previous contents
Next: Czy można odróżnić sytuację Up: Mechanika Previous: Dlaczego szerokie opony samochodu   Spis rzeczy

Jak obliczać współczynniki oporu aerodynamicznego i siły nośnej dla różnych brył?

From: Wiesiek <kruszewski@poczta.onet.pl>

Te współczynniki są określane w tunelu aerodynamicznym podczas tzw. dmuchania bryły o określonym kształcie. Dla profili ,,lotniczych'' można by policzyć (?), ale to już wysoka szkoła jazdy w dynamice płynów.

Współczynnik oporu Cx silnie zależy od kształtu bryły i chropowatości powierzchni, ale też i od liczby Re - Reynoldsa. Stąd trudności w jego ujęciu analitycznym.