next up previous contents
Next: Czy zmiany energii kinetycznej Up: Mechanika Previous: Czy można odróżnić sytuację   Spis rzeczy

Co to jest zasada Macha?

(według Delty 08/1984, artykuł Z. Królaka)

Zasada Macha jest to pogląd filozoficzny (dotąd niezweryfikowany), mówiący o zachowaniu sił bezwładności w zależności od ilości materii we wszechświecie. Mach stwierdził, że jeśli we wszechświecie byłaby tylko jedna cząstka, to jej ruch byłby nieokreślony, nie byłoby punktu odniesienia by stwierdzić czy jest on przyspieszony czy prostoliniowy. Z drugiej strony, z zewnątrz na cząstkę nie może wówczas działać siła, a więc


\begin{displaymath}
ma=0
\end{displaymath} (3.19)

Ponieważ nie można względem niczego określić czy poruszamy się z niezerowym przyspieszeniem, Mach założył dla takiego przypadku uogólnione rozwiązanie $m=0$, implikujące, że masa bezwładna zależy od ilości materii we wszechświecie i w skrajnym przypadku może wynieść zero.