next up previous contents
Next: Dlaczego przewodzi kondensator? Up: Prąd Previous: Prąd   Spis rzeczy

Dlaczego różnica potencjałów na baterii i podłączonym do niej oporniku jest prawie taka sama?

Rysunek: Ilustracja pytania o baterię
\includegraphics[height=2cm,width=3cm]{bateria.eps}

Dlatego, że przez drut łatwo przepchać elektrony, a przez opornik nie. W związku z tym przez drut przepychane są elektrony tak długo, jak długo pole elektryczne jest dość silne (wraz z przemieszczaniem elektronów zmienia się rozkład ładunków). Ponieważ przez drut duż szybciej elektrony się przepychają niż przez opornik, to przed opornikiem robi się "tłok", który wyrównuje potencjał do tego stopnia, że napływ nowych elektronów jest ograniczony 4.1

Ponieważ jednak potencjały na baterii są stałe, to oznacza to tyle, że na drutach nie ma już praktycznie napięcia, a przeniosło się ono na opornik (spadek napięcia na całym oczku musi być równy napięciu baterii-2 prawo Kirchhoffa).