next up previous contents
Next: Jak zapisywać równania matematyczne? Up: Wstęp Previous: Szukanie informacji   Spis rzeczy

Zasady uczestnictwa w dyskusji

  1. Dyskusja na temat. Dyskusje pozatematyczne należy prowadzić pocztą prywatną, chyba że są to krótkie dygresje, np. wymiana kilku zdań na zakończenie dyskusji.
  2. Kultura osobista. Nie należy nikogo obrażać, prowokować, podpuszczać jeśli się wie więcej.
  3. Sygnaturki. Nie powinny być dłuższe niż 4 linijki (lub wyjątkowo jak ktoś musi koniecznie pokazać swojego ascii-arta, 4x80=320 bajtów).
  4. Cytowanie. Odpowiadać należy pod cytowaną wiadomością. Nie należy cytować tekstu niezwiązanego z pisaną przez nas odpowiedzią. Jeśli nie będziemy na to zwracać uwagi, biedni ludzie korzystający z modemów zostaną narażeni na niepotrzebne koszty. O człowieku dobrze świadczy gdy liczba linijek cytowanego tekstu jest podobnego rzędu co liczba linijek tekstu własnego.
  5. Długość linijek. Nie wszystkie czytniki potrafią zawijać tekst. Dobre obyczaje i specyfikacje RFC zalecają nieprzekraczanie długości linijki powyżej 70 znaków.
  6. Binaria. Zabronione jest wysyłanie binariów na grupę. Można natomiast anonsować je (o ile związane tematycznie z fizyką) jako odnośniki do stron www, serwerów ftp, itp.