next up previous contents
Next: Jakie są zakresy promieniowania Up: Optyka, fale EM Previous: Dlaczego głębia ostrości w   Spis rzeczy

Jak działa mikrofalówka?

Mikrofalówka wysyła fale elektromagnetyczne wzbudzające cząsteczki wody do rezonansu rotacyjnego. Rezonans może dodatkowo dotyczyć też innych cząstek, np. niezalecanych do mikrofalówek naczyń.