next up previous contents
Next: Fizyka kwantowa Up: Optyka, fale EM Previous: Co to prędkość fazowa   Spis rzeczy

Dlaczego światło zwalnia w szkle? Czy fotony wolniej lecą?

(artykuł do ew. weryfikacji)

W dowolnym ośrodku, fotony oddziałują z atomami, m.in ulegają absorbcji i następnie emisji. O ile zasadniczo poruszają się one zawsze z prędkością światła, to obserwowana makroskopowo prędkość światła w ośrodku jest mniejsza niż $c$.