next up previous contents
Next: Wyróżnianie tekstu Up: Wstęp Previous: Zasady uczestnictwa w dyskusji   Spis rzeczy

Jak zapisywać równania matematyczne?

S± różne szkoły. Najelastyczniej jest to prawdopodobnie robić w systemie TEX-opodobnym, tzn.

 1. \frac{a}{b} = $\frac{a}{b}$
 2. \sqrt{co¶tam} = $\sqrt{\textrm{co¶tam}}$
 3. a^b = $a^b$
 4. a_b = $a_b$
 5. a^co¶tam = $a^{\textrm{co¶tam}}$
 6. a_co¶tam = $a_{\textrm{co¶tam}}$
 7. \vec a = $\vec a$

Zamiast operatora \frac{}{} prawdopodobnie ja¶niej dla większo¶ci używać będzie zwykłego dzielenia z nawiasami (czyli $(a)/(b)$ ), choć czasem może to wygl±dać mało elegancko lub czytelnie. Je¶li idzie o wszelkiego rodzaju strzałki i operatory, to s± ładne ascii-arty typu ,,-> '', ,,<- '', ,,<-> '' , ,,!= '' lub ,,<> '' (różny niż), ,,<<'' (dużo mniejszy), ,,>>'' (dużo większy), itd. Jak widać, zastosowanie maj± również konstrukcje z języków programowania. Szczególnie przydatne wydaj± się być np. sposoby indeksowania wektorów, macierzy czy tensorów (np. a[1,2] )

TEXumożliwia również zapisywanie symboli greckich i matematycznych, np. oto kilka z nich

 1. \partial = $\partial$
 2. \alpha = $\alpha$
 3. \beta = $\beta$
 4. \gamma = $\gamma$
 5. \delta = $\delta$
 6. \Delta = $\Delta$
 7. \phi = $\phi$
 8. \varphi = $\varphi$
 9. \psi = $\psi$
 10. \nu = $\nu$
 11. \mu = $\mu$
 12. \lambda = $\lambda$
 13. \epsilon = $\epsilon$
 14. \varepsilon = $\varepsilon$
 15. \nabla = $\nabla$
 16. \infty = $\infty$
 17. \int = $\int$
 18. \oint = $\oint$
 19. \sum = $\sum$
 20. \prod = $\prod$


next up previous contents
Next: Wyróżnianie tekstu Up: Wstęp Previous: Zasady uczestnictwa w dyskusji   Spis rzeczy