next up previous contents
Next: Folklor lokalny Up: Wstęp Previous: Jak zapisywać równania matematyczne?   Spis rzeczy

Wyróżnianie tekstu

Istnieją osoby, potrzebujące w pisanym tekście wyróżników takich, jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie. W czasach amatorskiej sieci FidoNet stosowało się na to pewne konwencje. Częściowo przenikły one do internetu. Na przykład,

  1. *pogrubienie* to pogrubienie
  2. /kursywa/ to kursywa
  3. _podkreślenie_ to $\underline{\textrm{podkreślenie}}$
  4. WYRÓŻNIENIE to wyróżnienie

Podaję te metody osobom, które kusi pisanie wiadomości w HTML. Pisanie ich w HTML budzi bowiem zazwyczaj nismak u użytkowników, których czytniki nie renderują odpowiednio kodu HTML i gdzie zostają ,,śmieci na ekranie''.