next up previous contents
Next: Co to jest entalpia? Up: Termodynamika Previous: Co to jest entropia?   Spis rzeczy

Jak działa lodówka?

Spójrzmy na rozdział 8.1. Gdyby w cyklu termodynamicznym wykonywać obieg w drugą stronę (przeciwnie do wskazówek zegara), to wydatkowana praca obiegu byłaby ujemna. Ciepło byłoby zatem z układu odbierane.

Bardzo prostym pomysłem na lodówkę jest np. szybkie rozprężanie sprężonego uprzednio gazu, będącego w równowadze termodynamicznej z otoczeniem. Rozprężaniu towarzyszy spadek temperatury. Można taki gaz następnie wstawić do lodówki i pozwolić by ogrzał się w niej, odbierając z jej wnętrza ciepło.