next up previous contents
Next: Jaka jest maksymalna sprawność Up: Termodynamika Previous: Czy można zbudować perpetuum   Spis rzeczy

Czy można zbudować perpetuum mobile II rodzaju?

Tu z kolei z pomocą przychodzi II zasada termodynamiki. Jest to zasada oparta na wnioskach doświadczalnych, zgodna jak dotąd ze wszystkimi poznanymi zjawiskami w przyrodzie. Mówi ona, że wszystkie zjawiska w przyrodzie, obejmujące dość dużą liczbę cząstek, są nieodwracalne. Na przykład, przepływ ciepła odbywa się tylko od ciała cieplejszego do zimniejszego. Podobnie, dwa gazy o różnych ciśnieniach po usunięciu przegrody mieszają się i samoczynnie już się nie rozdzielą.

Energia w tych przemianach nie ginie, ale zmienia swoją postać na bezużyteczną z punktu widzenia energetyki.

Perpetuum mobile II rodzaju jest to urządzenie, wykonujące dodatnią pracę kosztem ciepła, pobranego z jednego tylko źródła. Spróbujmy to wykazać, w oparciu o fakt (definicję II zasady termodynamiki Clausiusa), że ciepło nie może samorzutnie przejść z ciała o temperaturze niższej do ciała o temperaturze wyższej.

Gdyby PM II mogło istnieć, możnaby zbudować silnik, zasilany z zimniejszego źródła ciepła, napędzający pompę grzejną, przesyłającą ciepło z ciała chłodniejszego (tego do którego podłączony jest także napędzający silnik) do cieplejszego. Jednak byłoby to nic innego jak samorzutny przepływ ciepła z ciała zimniejszego do cieplejszego, a to jest niemożliwe.


next up previous contents
Next: Jaka jest maksymalna sprawność Up: Termodynamika Previous: Czy można zbudować perpetuum   Spis rzeczy