next up previous contents
Next: Gdzie znaleźć archiwum grupy? Up: Wstęp Previous: Wyróżnianie tekstu   Spis rzeczy

Folklor lokalny

  1. Kto to jest Pinopa? Pinopa to utalentowany prozaik, eseista, dający nie wiedzieć czemu upust swej fantazji na grupach o tematyce ścisłej i naukowej. Uwielbia posługiwać się parabolami, alegoriami, przypowieściami.

  2. Kto to jest ksRobak? Jest to autor rewolucyjnej Teorii Czasu, która, gdy tylko zostanie opublikowana, otworzy nam oczy i spowoduje przewrot w naukach ścisłych. O ile ludzkość do tego dorosła.

    A oto jak sam siebie opisuje, jest ,,człowiekiem łączącym w sobie zarówno nieograniczoną logiczną wyobraźnię filozofa, jak i intuicję i dociekliwość fizyka jak i rzetelność i precyzję matematyka''.

  3. Kto to jest Jerzy Turyński? Jest to wybitny filozof i myśliciel, oświecony we wszelkich dziedzinach nauki. Swój umysł porównuje nawet do umysłu Einsteina. Jego największą bolączką jest, że fizycy ciągle coś liczą, prowadzą matematyczne dedukcje, zamiast (jak to ładnie ujmuje) ,,MYŚLEĆ''.

  4. Co to są paranaukowcy? Paranaukowcy są krzewicielami prawd pokroju mistycznego lub SF. Ich mottem na przedstawiane fizyczne dowody nieprawdziwości czegoś jest ,,Einsteina też wszyscy wyśmiewali''. Twierdzą, że oni nie wyśmiewają, gdyż mają otwarty umysł i szerokie horyzonty.

    W dyskusji sugeruję podpieranie się suchymi faktami i sprawdzalnymi definicjami, aby nie dawać punktu zaczepienia do fantazjowania.

  5. Kto to jest Martin McKey? Paranaukowiec dyplomowany. Od przynajmniej kilku miesięcy (a może nawet lat?) na krucjacie przeciwko czarnym dziurom (poszukuje zdjęcia).


next up previous contents
Next: Gdzie znaleźć archiwum grupy? Up: Wstęp Previous: Wyróżnianie tekstu   Spis rzeczy