next up previous contents
Next: Przykładowe rozprawienie się z Up: Termodynamika Previous: Jaka jest maksymalna sprawność   Spis rzeczy

Czy otwarta lodówka oziębia pokój?

Nie! Lodówka taka go ogrzewa. Lodówka jest bowiem pompą cieplną, wypompowującą je z wnętrza na zewnątrz. Idealnie zatem temperatura pokoju nie ulegałaby zmianie. Biorąc jednak pod uwagę straty mocy, należy liczyć się z podniesieniem temperatury pokoju.