next up previous contents
Next: Dlaczego czajnik wydaje odgłosy Up: Termodynamika Previous: Dlaczego cocacola wyciągnięta z   Spis rzeczy

Dlaczego sól topi lód?

Sól dyfunduje w lód i narusza jego strukturę krystaliczną. Pojawiają się defekty sieci krystalicznej, w związku z czym, łatwiej jest rozerwać wiązania tej sieci. Potrzebna jest zatem do tego mniejsza energia. Ponieważ miarą temperatury powietrza czy lodu jest zaś średnia energia kinetyczna cząstek tworzących, fakt ten oznacza, iż sieć taka przestaje być stabilna w niższej temperaturze (przy mniejszej energii).