next up previous contents
Next: Jaka jest siła rozsadzająca Up: Termodynamika Previous: Dlaczego sól topi lód?   Spis rzeczy

Dlaczego czajnik wydaje odgłosy podczas gotowania wody?

Pawel F. Gora (gora@if.uj.edu.pl)
2004-02-27 03:40:05 PST

A tego nie ma w FAQ? Jeśli nie ma, powinno się tam znaleźć.

W wodzie jest dużo rozpuszczonego powietrza; jego rozpuszczalność gwałtownie spada wraz ze wzrostem temperatury wody. Zatem ,,pierwszy szum'' to odgłos pęcherzyków powietrza wytrącających się z wody. Potem robi sie cicho, bo (prawie) całe powietrze już się wytrąciło. Potem bulgoce, bo woda wrze.