next up previous contents
Next: Gdzie można znaleźć jakieś Up: Inne zagadnienia Previous: Czy nauka może znaleźć   Spis rzeczy

Co to jest brzytwa Ockhama?

From: "Pawel F. Gora" <gora@if.uj.edu.pl>

Jest to zasada wprowadzona do teologii przez angielskiego mnicha, Williama of Ockham, bodajże w XIV wieku: nie należy mnożyć bytów bez potrzeby. Jeśli jakieś obiekty nie są konieczne do wyjasnienia pewnych zjawisk, nie nalezy postulowac istnienia tych obiektów. W tej postaci - jako postulat epistemologiczny, nie zaś ontologiczny, jak się to niektórym wydaje! - brzytwa Ockhama wchodzi w skład metodologii wielu nauk przyrodniczych.