next up previous contents
Next: Biegnę z prędkością światła Up: Relatywistyka Previous: No dobra, ale co   Spis rzeczy

A co, jeśli biegnę w pociągu, który porusza się z prędkością światła?

Oczywiście nie przekroczysz prędkości światła. Zobacz paragraf o przekraczaniu prędkości światła i wzór na lorentzowskie składanie prędkości. Podstaw jako c v, a za u dowolną inną prędkość. Co wyjdzie?

Jest to trudne do zrozumienia intuicyjnego. Ale trzeba pamiętać, że układy poruszające się mają inne wymiary przestrzenne (odległości są odpowiednio zmienione) oraz czasowe (patrz paragraf o przekraczaniu c, która jest wszędzie stała; tam napisano dlaczego czas musi się zmieniać). Jeśli zmienia się i skala czasu i skala odległości, to siłą rzeczy $v=\frac{\Delta x}{\Delta t}$ również nie może pozostawać w tym układzie stałe.