next up previous contents
Next: Co to jest przesunięcie Up: Prąd Previous: Jak działa oscyloskop?   Spis rzeczy

Jak przeliczyć VA na W?

Tych jednostek się nie przelicza. W watach wyraża się moc czynną, określoną wzorem,


\begin{displaymath}
P=\vert U\vert\vert I\vert\cos\varphi
\end{displaymath} (4.4)

gdzie $\varphi$ to kąt na płaszczyźnie zespolonej między wektorem prądu i napięcia. Natomiast w woltoamperach wyraża się moc pozorną, określaną wzorem,


\begin{displaymath}
S=\vert U\vert\vert I\vert
\end{displaymath} (4.5)

Tylko moc czynna określa rzeczywiste średnie straty energii na rezystancjach w okresie sinusoidy prądowej. Moc pozorna wyraża złożenie mocy czynnej oraz przepływu energii przez elementy reaktancyjne, które raz pobierają energię, ale nie wydają jej na zewnątrz w postaci ciepła, lecz oddają w kolejnym półokresie sinusoidy prądu (np. ładujący i rozładowujący się kondensator).

From: Wojciech Szweicer <wszwejk1@poczta2.onet3.pl-usun-to-i-cyfry>

Wydaje mi się, że warto by to uzupełnić.

Moc czynna to średnia moc na elementach rezystancyjnych obwodu w ciągu jednego okresu $T$, określana wzorem


\begin{displaymath}
P=\frac{1}{T} \int\limits_t^{t+T} p(\tau)d\tau
\end{displaymath} (4.6)

przy czym moc chwilowa


\begin{displaymath}
p(t)=u(t)i(t)
\end{displaymath} (4.7)

(jest roznica miedzy $P$, a $p$). Najpierw definiujemy moc średnią (czyli czynną - po podstawieniu


$\displaystyle u=U_{max}\sin(\omega t)$     (4.8)
$\displaystyle i=I_{max}\sin(\omega t+\varphi)$     (4.9)

a dopiero potem wprowadzamy pojecia mocy pozornej i biernej.


next up previous contents
Next: Co to jest przesunięcie Up: Prąd Previous: Jak działa oscyloskop?   Spis rzeczy