next up previous contents
Next: Z jaką prędkością płynie Up: Prąd Previous: Jak przeliczyć VA na   Spis rzeczy

Co to jest przesunięcie fazowe między prądem i napięciem?

Kąt $\varphi$ określa przesunięcie fazowe między prądem a napięciem. Np. dla kondensatora jest ono $-90^o$. Jest tak dlatego, że do nienaładowanego kondensatora płynie największy prąd (minimum napięcia odpowiada maksimum prądu), a po naładowaniu prąd ustaje (maksimum napięcia odpowiada minimum prądu). Gdy spojrzeć na sinusoidę prądu widzimy, że przesunięcie fazowe jest tutaj $-90^o$. Dla rezystora przesunięcie jest zerowe. Dla cewki jest $90^o$ stopni (wynikające z reguły Lenza). Dla układów złożonych z rezystancji, cewek i kondensatorów, przesunięcie może mieć w zasadzie dowolną wypadkową wartość.