next up previous contents
Next: Dlaczego świeci Słońce? Up: Astronomia Previous: Astronomia   Spis rzeczy

Dlaczego niebo jest niebieskie?

Jest to efekt rozpraszania światła słonecznego przez ziemską atmosferę. Analogiczne zjawisko zachodzi dla światła na dymie papierosowym i na mgle, gdzie fotony zmieniają trajektorię w chaotyczne kierunki i powodują wrażenie ,,świecenia'' takiej zawiesiny.

From: "Łukasz Balewski" <lukasz.balewski@wp.pl>

Niebieska cześć widma jest rozpraszana o wiele bardziej niż pozostałe składowe, bo topieńozpraszania zależy jak $\lambda^{-4}$, czyli im mniejsza długość fali tym większe rozpraszanie na cząsteczkach atmosfery.

From: Mariusz Debicki <mariuszd@uhc.lublin.pl>

Temat, dlaczego niebo jest niebieskie, a niekiedy czerwone jest opisany w niemal każdym podręczniku fizyki traktującym o falach. Chodzi tu o rozpraszanie Rayleigha (efekt Tyndalla) na fluktuacjach molekuł. Polecam Wykłady Feymanna, lub ,,Fale'' Crawforta.

A dlaczego nie zawsze jest czerwone - warunki pogodowe są różne, czynników wpływających na rozpraszanie jest wiele, zanieczyszczenia, gęstość, wilgotność, i wiele innych.

From: "Kazimierz Kurz" <kakaz@NOSPAM.gazeta.pl>

Moim zdaniem zbyt mało podkreślono, że jest to efekt rozpraszania na fluktuacjach gęstosci gazu (powietrza) a nie na cząsteczkach. A warto o tym pamiętać, choćby z uwagi na porównianie średnich rozmiarów cząsteczek powietrza i długości fali swiatła widzialnego. Fala może się rozpraszać tylko na obiektach o porownywalenj z jej dlugością rozmiarach.


next up previous contents
Next: Dlaczego świeci Słońce? Up: Astronomia Previous: Astronomia   Spis rzeczy