next up previous contents
Next: Jaka jest temperatura próżni? Up: Termodynamika Previous: Czy otwarta lodówka oziębia   Spis rzeczy

Przykładowe rozprawienie się z perpetuum mobile II rodzaju w oparciu o fluktuacyjne sformułowanie II zasady termodynamiki

From: "Pawel F. Gora" <gora@if.uj.edu.pl>
Maciek Woźniak wrote:

Weź inny przykład - gaz, duża (naprawdę) bariera, na jej środku konstrukcja ,,zawór bezpieczeństwa''. Kiedy raz na jakiś czas ciśnienie po obu stronach będzie się znacząco różnić, zawór otworzy się i dmuchnie. Zawsze w jedną stronę, bo taka jest jego konstrukcja.

Możliwości są dwie: albo zawór jest ,,twardy'' i wtedy trzeba czekać bardzo długo na odpowiednio mocną fluktuację, która mogłaby otworzyć zawór, albo jest ,,miękki'' i lokalne nadwyżki cisnienia go co prawda otwierają, ale i sam zawór podlega fluktuacjom i otwiera się losowo, puszczając ,,w drugą stronę''. Zatem owszem, praca użyteczna, jaką możemy uzyskać z takiego urządzenia jest dowolnie duża, ale jego moc praca/czas oczekiwania na fluktuację) dąży do zera. Jest to tak zwane fluktuacyjne sformułowanie II zasady termodynamiki, podane po raz pierwszy przez Mariana Smoluchowskiego 97 lat temu.


next up previous contents
Next: Jaka jest temperatura próżni? Up: Termodynamika Previous: Czy otwarta lodówka oziębia   Spis rzeczy