next up previous contents
Next: Co to jest brzytwa Up: Inne zagadnienia Previous: Inne zagadnienia   Spis rzeczy

Czy nauka może znaleźć Boga?

From: "Pawel F. Gora" <gora@if.uj.edu.pl>

Nauka z definicji nie może znaleźć Boga. Według Sir Karla Rajmunda Poppera naukowe jest zdanie, które potencjalnie można doświadczalnie sfalsyfikować, czyli zaprojektować takie doświadczenie, które potencjalnie może dać wynik sprzeczny z badanym zdaniem.

W tym więc sensie oba zdania ,,Bóg jest'', ,,Boga nie ma'' są nienaukowe. Nauka, w szczególnosci fizyka, nie zajmuje się ani istnieniem Boga, ani istnieniem wolnej woli, ani podobnymi rzeczami.

Naukowcy oczywiście mogą się na te tematy wypowiadać, ale takie wypowiedzi nie mają charakteru naukowego, są natomiast manifestacją osobistych poglądów religijnych i filozoficznych tychże naukowców.