next up previous contents
Next: Czy fotony są przyciągane Up: Relatywistyka Previous: Co wobec tego oznacza   Spis rzeczy

Skoro masa fotonu wynosi zero, to ile wynosi pęd fotonu?

Paweł F. Góra, Instytut Fizyki UJ, mailto:gora@if.uj.edu.pl


\begin{displaymath}
p = \frac{h \nu}{c}
\end{displaymath} (2.30)

Można to uzasadnić korzystając ze wzoru $p c^2 = Ev$, gdzie v jest prędkością cząstki.