next up previous contents
Next: Czy można zbudować perpetuum Up: Termodynamika Previous: Co to jest entalpia?   Spis rzeczy

Czy można zbudować perpetuum mobile I rodzaju?

Z pomocą przychodzi tu pierwsza zasada termodynamiki. Załóżmy, że posiadamy układ o energii wewnętrznej $E_u$ i że dostarczamy do niego energię $E_d$, a wyprowadzamy $E_w$.


\begin{displaymath}
E_d=\Delta E_u + E_w
\end{displaymath} (8.7)

Silnik jest maszyną wykonującą w sposób ciągły pracę. Jego $E_w>0$. Zakładając, że energia wewnętrzna ciała jest skończona, bez energii doprowadzanej do układu $E_d$, nie może on działać. Oznacza to, że niemożliwe jest skonstruowanie perpetuum mobile I rodzaju. Niestety niektórzy ludzie, nie zdając sobie czasem sprawy z natury zjawisk fizycznych o których mówią, co jakiś czas wyskakują na grupie z pomysłami na takie perpetuum mobile. Oczywiście, za każdym razem zostaje im wytykane źródło energii, którego nie dostrzegli w swoim rozumowaniu.